Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda vår hemsida, samtycker du till vår användning av cookies. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Läs mer.

Användarvillkor avtalet

Allmänna villkor skall gälla för all försäljning av produkter som erbjuds via hemsidan www.hellotickets.se (nedan "produkter"), och tillsammans med erbjudandet, priset och beskrivningen visade på webbplatsen, och, i förekommande fall, särskilda villkor som anges i detta dokument (särskilda villkor), kommer att reglera rättsförhållandet mellan Hello Ticket SL, (hädanefter "Hellotickets") och kunden, komponera hela avtalet mellan Hellotickets och kunden.

Giltighetstiden för dessa allmänna villkor kommer att vara den tid de förblir publiceras på hemsidan, och kommer att hänvisa till förvärvet av produkter vid tidpunkten sådana förhållanden finns.

Accepterandet av dessa allmänna villkor av kunden kommer att vara en viktig förutsättning för att formalisera något avtalsförhållande mellan klienten och Hellotickets.

Tyvärr, men vi kan bara ta emot beställningar gjorda av människor i laglig ålder. Om du är minderårig, måste du informera dina föräldrar eller vårdnadshavare om dessa allmänna köpevillkor. Det är dina föräldrar eller vårdnadshavare som måste uttrycka sin acceptans innan du använder denna webbplats eller gör några inköp på det.

Partierna

Å ena sidan Hello Ticket SL, hädanefter "Hellotickets", gör det möjligt för webb www.hellotickets.se, ett bolag bildat enligt spansk rätt, med säte på Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid och momsregistreringsnummer ESB87643680, och är registrerade i Mercantile kansli Madrid, volym 35117 folio 120, avsnitt 8 och arknummer M-631551.

Å andra sidan, kunden, myndig, vars uppgifter är de som har tagits upp av honom i lämpliga former. Alla data som ingår i dessa former har matats in direkt av honom, så ansvaret för äktheten av dem motsvarar direkt och uteslutande, till klienten.

Föremål för upphandling

Genom att acceptera dessa allmänna villkor, Hellotickets är skyldig att till kunden produkterna köps via hemsidan www.hellotickets.se och kunden är skyldig att betala det pris som anges vid tiden för att göra inköp.

Registration Process

För inköp av produkter som erbjuds av Hellotickets via sin webbplats, www.hellotickets.se är registrering krävs. Kunden kan registrera när som helst innan köpet.

Relaterat till registreringsprocessen, är KUNDEN ensam ansvarig för kvaliteten på de data som anges av honom på blanketterna, och accepterar skyldigheten att tillhandahålla sann, korrekt och fullständig information om sin identitet, som begärts i form registrering, inköp och ackreditering samt att uppdatera alla registreringsuppgifter så att de förblir sann, korrekt och fullständig.

Kunden kan när som helst ändra och / eller uppdatera dina uppgifter genom att gå din användarprofil i banan, men vi rekommenderar att kunden alltid bekräftar att de uppgifter som läggs och / eller modifieras är korrekta, särskilt din e-postadress för att undvika framtida olägenheter.

För att kunna registrera det är viktigt att vara myndig enligt spansk lag (18 år), att kunna vara bosatt i något land i världen.

Om kunden ger falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter, eller om Hellotickets har tillräckliga skäl att misstänka att sådan information är falsk, felaktig eller ofullständig, Hello Ticket har rätt att neka dig den nuvarande och framtida tillgång och användning av webbplatsen eller någon av dess tjänster.

Sekretesspolicy och Cookies

Enligt bestämmelserna i Regleringen i Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd, 27 april 2016, som har att göra med beskydd av privatpersoner beträffande hanteringen av personlig information och dess fria cirkulering vara en del av en fil som används uteslutande för administration och fakturering av de produkter som du köper, en skicka information om våra erbjudanden och kampanjer, vilket garanterar sekretessen för dina data.

KUNDEN när som helst kan utöva rätten till tillgång, rättelse, annullering, opposition av de insamlade uppgifterna, och vägra samtycke tidigare meddelats. Om du vill veta mer om vad vi gör med dina data eller hur de kan utöva dina rättigheter, besök vår sekretesspolicy.

Produkter

All information om de produkter som erbjuds av Hellotickets, ett exempel, men inte begränsat till, priser, funktioner eller beskrivning är tillgängliga för klienten på webbplatsen och / eller Hellotickets App, och kommer att visas på skärmen i varje fall.

Vi försöker att beskrivningarna och representationer av de produkter som kunden kan se är så exakt och användbar som möjligt.

Hellotickets webbplats ger kunden tillgång till en biljett katalog. Fotografierna och uppgifter som ingår i varje sida är i informationssyfte, därför Hellotickets frånsäger sig allt ansvar för fel i sådan information.

Priser

Egenskaperna och priserna på produkter som anges på skärmen i euro och inkluderar moms och andra skatter som kan vara tillämpliga, och kommer att vara giltiga i alla lägen, med undantag för tryckfel. Sådana skatter kommer att ingå på kvittot i en uppdelad formulär.

De priser som visas på webbplatsen avbryta alla tidigare publicerats, och de är giltiga vid tidpunkten för offentliggörandet. Hellotickets åtar sig att göra allt för att hålla dessa priser, men förbehåller sig rätten att ändra dem utan förvarning, kommunicera den till kunden vid tidpunkten för beställning. Förändringar i priser kommer inte att påverka order som redan gjorts.

Bara System

I allmänhet, för inköp av de produkter som erbjuds via hemsidan www.hellotickets.se, är det nödvändigt att vara registrerad på webbplatsen och acceptera den rättsliga råd, villkoren för köpet och sekretesspolicy webbsajt.

Kom ihåg att personuppgifter måste noggrant anges för att undvika förvirring eller incidenter i tillhandahållandet av tjänster, och leverans av produkter som köps.

De produkter som köpas måste väljas och läggas till inköps skärmen genom att klicka på motsvarande ikon.

Efter valet av de önskade produkterna, för förvärvet, måste kunden få tillgång till inbetalningskort, där du måste fylla motsvarande köp form som visas på skärmen, tillsammans med en sammanfattning som identifierar de utvalda produkter, inkluderande dess totalpris, skatter, och i förekommande fall tillämpliga fraktkostnader.

Kontrollen av dessa data kommer enbart och uteslutande vara ansvarig för klienten. Hellotickets ansvarar inte för kunden för fel och bristande noggrannhet i storleksordningen om produkter som ingick i orderbekräftelsen har skickats.

Därefter måste kunden fylla i motsvarande registreringsformuläret som visas på skärmen, eller i förekommande fall, dina användaruppgifter om du redan är registrerad. Om kunden ger falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter, eller om Hellotickets har tillräckliga skäl att misstänka att sådan information är falsk, felaktig eller ofullständig, har Hello Ticket rätt att häva köpet för klienten. I det här fallet Hellotickets kommer att informera kunden och återbetala de belopp som betalats, diskontera de kostnader som genereras av transaktionen, genom samma medium som betalning gjordes inom fjorton (14) dagar.

När köpet blankett är ifylld måste kunden acceptera dessa villkor, en gång accepterat, välja betalningssätt och bekräfta beställningen. Beroende på vilken betalningsmetod som valts, kan kunden omdirigeras till en online-betalning plattform där du kan avsluta köpet genom något av de accepterade betalningssystemen.

När transaktionen är bekräftad, kommer kunden att få ett meddelande via e-post med information om inköp och kvitto. Underlåtenhet att få detta budskap kan bero på ett tillfälligt problem i nätverkskommunikation eller ett skrivfel i den kommunicerade e-postadress. I båda fallen är det lämpligt att kontakta kundtjänst via e-postadressen [email protected]

Det är också lämpligt att kontrollera de uppgifter som ingår i e-postmeddelandet, och i händelse av fel, kontakta kundtjänst via e-postadressen [email protected]

Betalningssätt och säkerhet

Hellotickets accepterar transaktioner när som helst, 24 timmar om dygnet, varje dag i veckan. Avgiften kommer att göras on-line när den har kontrollerat att de uppgifter som klienten korrekta.

I syfte att erbjuda sina kunder maximal säkerhet för betalningssystemet, Hellotickets använder som säker betalning plattform för onlinebetalningar Stripe. Dessutom Hellotickets integreras i sin webbplats Science sålla, ett anti-system bedrägeri, så att alla transaktioner som gjorts inom ramen för din webbplats är 100% säker.

Hellotickets förbehåller sig rätten att undanhålla alla transaktioner av säkerhetsskäl, samt att inte ge tillgång till produkter som köps. De drabbade kunder kommer att informeras. Även Hellotickets förbehåller sig rätten att avbryta en transaktion om det anses som inte kan verifieras de uppgifter som kunden.

Hellotickets ansvarar inte för förseningar i leveransen av order till följd av bristande tillstånd från betalningssystemet.

Leverans

Hellotickets kommer leverera biljetterna till kunden på den e-postadressen som angavs vid köptillfället, i enlighet med biljettypen som anskaffats, vilket beskrivs i följande avsnitt. Biljettyper:

PDF: du kommer att få biljetterna till din e-postadress och du måste skriva ut dem för att få tillträde till evenemanget.

QR-koder: de är koder som du laddar ner direkt till din telefon för att skannas så att du får tillträde till platsen. Biljetter med QR-koder kan inte skrivas ut.

Mobile Transfer: Dessa biljetter överförs via plattformen Mobile Transfer av Ticketmaster. Biljetterna är mobilanpassade, så för att få tillträde till evenemanget måste du visa dem i din telefon, och det är inte nödvändigt att skriva ut dem.

Flash Seats: Dessa biljetter hanteras av plattformen AXS Flash Seats. Detta är ett av de säkraste sättet att få tillträde till stadion. Tack vare denna innovativa metod för tillträde, kommer du kunna koppla biljetterna till ditt kreditkort, eller komma åt dem genom att ladda ner appen i USA.

Vid force majeure som fördröjer leveransen av produkten, kommer det att meddelas till kunden med förslaget från ett ungefärligt datum för leverans av produkten utan ansvar för Hellotickets. Som force majeure måste förstås som förhindrar order leverans förskyllan av endera parten, till exempel, som inte begränsning, strejk, krig, översvämning eller annan naturkatastrof.

För att undvika incidenter i leveransen, är det viktigt att fylla i formuläret med dina data korrekt. Det är obligatoriskt att fylla i rutan i samband med e-post. Hellotickets ansvarar inte för felleveranser på grund av bristande noggrannhet av de uppgifter som kunden.

Avbokningspolicy för evenemang

Om evenemanget hålls är det inte möjligt att avboka biljetterna, även om det förekommer någon form av restriktion som begränsar eller hindrar KUNDEN att delta i evenemanget. Det finns dock plattformar där KUNDEN kan sälja sina biljetter för att få tillbaka delar av eller hela beloppet (Hello Ticket SL är inte på något sätt anslutet till dessa plattformar). För mer information, skicka ett e -postmeddelande till [email protected] så kommer en medlem av vårt kundtjänstteam att ta sig an ditt ärende.

Avbokningspolicy för turer och aktiviteter

För avbokning av en tur eller aktivitet gäller de avbokningsvillkor som specificeras i beskrivningen av aktiviteten och som anges på kvittot. Vi rekommenderar användaren att noggrant läsa informationen i aktivitetsbeskrivningen.

Obligatoriska hälsoåtgärder

För att få tillgång till ett evenemang, en tur eller aktivitet är det nödvändigt att följa de åtgärder som krävs enligt nationell lagstiftning eller som införts av arrangören av evenemanget, turen eller aktiviteten. Dessa kan inkludera: obligatorisk användning av masker, nyligen negativt Covid-test, bevis på fullständig vaccination etc.

Utsättningar och ändringar i händelsedatumet

Om evenemanget skjuts upp eller datumet ändras kommer dina biljetter att gälla för det nya datumet. I dessa fall är det inte möjligt att avboka dina biljetter, eftersom arrangörerna av evenemanget uppfattar att evenemanget fortfarande kommer att äga rum.

Avbokning av händelsen

Om evenemanget ställs in får du full återbetalning för det belopp du betalat för biljetterna. Om ditt evenemang har ställts in, skicka ett e-postmeddelande till [email protected] så hjälper vi dig gärna. Kom ihåg att återbetalningen kanske inte är omedelbart efter avbokningen av evenemanget, eftersom det kommer att utfärdas av internationella leverantörer. Du kommer att få din återbetalning när Hello Ticket har fått motsvarande belopp från leverantören av det inställda evenemanget.

I händelse av att avbokningen av evenemanget beror på en force majeure som inte direkt kan hänföras till Hello Tickets, förbehåller sig Hello Tickets rätten att inte återbetala de avgifter och extra kostnader som anges vid betalningstillfället.

Kundservice

Hello Tickets har en kundservice på e -postmeddelandet [email protected] som du kan kontakta när som helst.

Immateriallrätt och industriell äganderätt

Hello Tickets garanterar KUNDEN att inneha immateriallrätten och industriella äganderätten på produkter som säljs och / eller, om nödvändigt, har det tillstånd som krävs för att kommersialisera dem genom dess hemsida

KUNDEN erkänner och godkänner att produkterna omfattas av immateriallrätten och industriella äganderätten, som ska tillhöra Hello Tickets och / eller tredje part.

Förvärvet av produkterna och att besöka webbplatsen för Hello Tickets kommer inte att anses som en avsägelse, överföring, licens eller hel eller delvis överföring till KUNDEN av de immateriella rättigheter som ägs av Hello Tickets eller, i vissa fall, till den tredje part som de motsvarar. KUNDEN får inte i något fall ändra, utnyttja, reproducera, distribuera eller offentligt kommunicera om webben, dess innehåll eller de genom den köpta produkterna, utan det föregående och uttryckliga tillstånd som specifikt beviljats ​​för detta ändamål av Hello Tickets eller av den tredje part som det motsvarar.

Ändring av villkoren

Hello Tickets förbehåller sig rätten att ändra detta avtal när det anses lämpligt eller för att anpassa dessa texter till lagstiftning eller tekniska förändringar eller till dess avtalsförhållande med tredje part. KUNDEN kommer att informeras ordentligt om sådana ändringar.

Partiell ogiltighet

Om någon del av dessa kontraktsvillkor strider mot lagen och därför är ogiltig påverkar detta inte andra bestämmelser i enlighet med lagen. Parterna är överens om att förhandla om de delar av avtalsvillkoren som är ogiltiga och att lägga till dem till resten av kontraktsvillkoren.

Uteslutning av garantier och ansvar

Hello Tickets ansvarar inte för förseningar eller fel som uppstår vid åtkomst, funktioner och funktion av webbplatsen, eller dess produkter, samt avbrott, avstängningar eller funktionsstörningar av densamma orsakat utanför Hello Tickets, eller när det har sitt ursprung i skada på grund av naturkatastrofer eller force majeure, eller ytterlighet, såsom strejker, attacker eller datorintrång (datavirus som påverkar användarenheterna) eller någon annan force majeure eller orsakar brådskande tillfälligheter.

Hello Tickets förbehåller sig rätten att avbryta åtkomsten till dess webbplats www.hellotickets.co.uk och / eller app, samt tillhandahållandet av delar av eller allt innehåll som tillhandahålls via webbplatsen, när som helst och utan föregående meddelande, oavsett om det är av tekniska skäl, säkerhet, kontroll, underhåll eller någon form av fel i telenätverk eller elförsörjning.

Hello Tickets ansvarar inte för brister i service, tekniskt fel eller andra orsaker som inte har direkt kontroll, eller som har sitt ursprung i avsiktliga eller skyldiga handlingar av användaren, eller på grund av force majeure, eller hänförlig till tredje part.

KUNDEN ska hålla Hello Tickets fria från allt ansvar som kan uppstå från krav från tredje part angående kränkning av rättigheter som kan orskas av deras prestationer.

Tillämplig lag:

Denna juridiska rådgivning regleras av spansk lag.

De ingripande parterna förbinder sig att i godo lösa eventuella meningsskiljaktigheter som kan uppstå om de nuvarande villkoren. I händelse av att en vänskaplig lösning inte är möjlig, och om det uppstår en juridisk tvist, är båda parter överens om, med uttryckligt avstående från någon annan jurisdiktion som kan motsvara dem, och så länge lagen tillåter det, underkasta sig jurisdiktionen och parternas jurisdiktion vid domstolarna i Madrid.