Användarvillkor avtalet

Allmänna villkor skall gälla för all försäljning av produkter som erbjuds via hemsidan www.hellotickets.se (nedan "produkter"), och tillsammans med erbjudandet, priset och beskrivningen visade på webbplatsen, och, i förekommande fall, särskilda villkor som anges i detta dokument (särskilda villkor), kommer att reglera rättsförhållandet mellan Hello Ticket SL, (hädanefter "Hellotickets") och kunden, komponera hela avtalet mellan Hellotickets och kunden.

Giltighetstiden för dessa allmänna villkor kommer att vara den tid de förblir publiceras på hemsidan, och kommer att hänvisa till förvärvet av produkter vid tidpunkten sådana förhållanden finns.

Accepterandet av dessa allmänna villkor av kunden kommer att vara en viktig förutsättning för att formalisera något avtalsförhållande mellan klienten och Hellotickets.

Tyvärr, men vi kan bara ta emot beställningar gjorda av människor i laglig ålder. Om du är minderårig, måste du informera dina föräldrar eller vårdnadshavare om dessa allmänna köpevillkor. Det är dina föräldrar eller vårdnadshavare som måste uttrycka sin acceptans innan du använder denna webbplats eller gör några inköp på det.

Partierna

Å ena sidan Hello Ticket SL, hädanefter "Hellotickets", gör det möjligt för webb www.hellotickets.se, ett bolag bildat enligt spansk rätt, med säte på Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid och momsregistreringsnummer ESB87643680, och är registrerade i Mercantile kansli Madrid, volym 35117 folio 120, avsnitt 8 och arknummer M-631551.

Å andra sidan, kunden, myndig, vars uppgifter är de som har tagits upp av honom i lämpliga former. Alla data som ingår i dessa former har matats in direkt av honom, så ansvaret för äktheten av dem motsvarar direkt och uteslutande, till klienten.

Föremål för upphandling

Genom att acceptera dessa allmänna villkor, Hellotickets är skyldig att till kunden produkterna köps via hemsidan www.hellotickets.se och kunden är skyldig att betala det pris som anges vid tiden för att göra inköp.

Registration Process

För inköp av produkter som erbjuds av Hellotickets via sin webbplats, www.hellotickets.se är registrering krävs. Kunden kan registrera när som helst innan köpet.

Relaterat till registreringsprocessen, är KUNDEN ensam ansvarig för kvaliteten på de data som anges av honom på blanketterna, och accepterar skyldigheten att tillhandahålla sann, korrekt och fullständig information om sin identitet, som begärts i form registrering, inköp och ackreditering samt att uppdatera alla registreringsuppgifter så att de förblir sann, korrekt och fullständig.

Kunden kan när som helst ändra och / eller uppdatera dina uppgifter genom att gå din användarprofil i banan, men vi rekommenderar att kunden alltid bekräftar att de uppgifter som läggs och / eller modifieras är korrekta, särskilt din e-postadress för att undvika framtida olägenheter.

För att kunna registrera det är viktigt att vara myndig enligt spansk lag (18 år), att kunna vara bosatt i något land i världen.

Om kunden ger falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter, eller om Hellotickets har tillräckliga skäl att misstänka att sådan information är falsk, felaktig eller ofullständig, Hello Ticket har rätt att neka dig den nuvarande och framtida tillgång och användning av webbplatsen eller någon av dess tjänster.

Sekretesspolicy och Cookies

Enligt bestämmelserna i Regleringen i Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd, 27 april 2016, som har att göra med beskydd av privatpersoner beträffande hanteringen av personlig information och dess fria cirkulering vara en del av en fil som används uteslutande för administration och fakturering av de produkter som du köper, en skicka information om våra erbjudanden och kampanjer, vilket garanterar sekretessen för dina data.

KUNDEN när som helst kan utöva rätten till tillgång, rättelse, annullering, opposition av de insamlade uppgifterna, och vägra samtycke tidigare meddelats. Om du vill veta mer om vad vi gör med dina data eller hur de kan utöva dina rättigheter, besök vår sekretesspolicy.

Produkter

All information om de produkter som erbjuds av Hellotickets, ett exempel, men inte begränsat till, priser, funktioner eller beskrivning är tillgängliga för klienten på webbplatsen och / eller Hellotickets App, och kommer att visas på skärmen i varje fall.

Vi försöker att beskrivningarna och representationer av de produkter som kunden kan se är så exakt och användbar som möjligt.

Hellotickets webbplats ger kunden tillgång till en biljett katalog. Fotografierna och uppgifter som ingår i varje sida är i informationssyfte, därför Hellotickets frånsäger sig allt ansvar för fel i sådan information.

Priser

Egenskaperna och priserna på produkter som anges på skärmen i euro och inkluderar moms och andra skatter som kan vara tillämpliga, och kommer att vara giltiga i alla lägen, med undantag för tryckfel. Sådana skatter kommer att ingå på kvittot i en uppdelad formulär.

De priser som visas på webbplatsen avbryta alla tidigare publicerats, och de är giltiga vid tidpunkten för offentliggörandet. Hellotickets åtar sig att göra allt för att hålla dessa priser, men förbehåller sig rätten att ändra dem utan förvarning, kommunicera den till kunden vid tidpunkten för beställning. Förändringar i priser kommer inte att påverka order som redan gjorts.

Bara System

I allmänhet, för inköp av de produkter som erbjuds via hemsidan www.hellotickets.se, är det nödvändigt att vara registrerad på webbplatsen och acceptera den rättsliga råd, villkoren för köpet och sekretesspolicy webbsajt.

Kom ihåg att personuppgifter måste noggrant anges för att undvika förvirring eller incidenter i tillhandahållandet av tjänster, och leverans av produkter som köps.

De produkter som köpas måste väljas och läggas till inköps skärmen genom att klicka på motsvarande ikon.

Efter valet av de önskade produkterna, för förvärvet, måste kunden få tillgång till inbetalningskort, där du måste fylla motsvarande köp form som visas på skärmen, tillsammans med en sammanfattning som identifierar de utvalda produkter, inkluderande dess totalpris, skatter, och i förekommande fall tillämpliga fraktkostnader.

Kontrollen av dessa data kommer enbart och uteslutande vara ansvarig för klienten. Hellotickets ansvarar inte för kunden för fel och bristande noggrannhet i storleksordningen om produkter som ingick i orderbekräftelsen har skickats.

Därefter måste kunden fylla i motsvarande registreringsformuläret som visas på skärmen, eller i förekommande fall, dina användaruppgifter om du redan är registrerad. Om kunden ger falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter, eller om Hellotickets har tillräckliga skäl att misstänka att sådan information är falsk, felaktig eller ofullständig, har Hello Ticket rätt att häva köpet för klienten. I det här fallet Hellotickets kommer att informera kunden och återbetala de belopp som betalats, diskontera de kostnader som genereras av transaktionen, genom samma medium som betalning gjordes inom fjorton (14) dagar.

När köpet blankett är ifylld måste kunden acceptera dessa villkor, en gång accepterat, välja betalningssätt och bekräfta beställningen. Beroende på vilken betalningsmetod som valts, kan kunden omdirigeras till en online-betalning plattform där du kan avsluta köpet genom något av de accepterade betalningssystemen.

När transaktionen är bekräftad, kommer kunden att få ett meddelande via e-post med information om inköp och kvitto. Underlåtenhet att få detta budskap kan bero på ett tillfälligt problem i nätverkskommunikation eller ett skrivfel i den kommunicerade e-postadress. I båda fallen är det lämpligt att kontakta kundtjänst via e-postadressen [email protected].

Det är också lämpligt att kontrollera de uppgifter som ingår i e-postmeddelandet, och i händelse av fel, kontakta kundtjänst via e-postadressen [email protected].

Betalningssätt och säkerhet

Hellotickets accepterar transaktioner när som helst, 24 timmar om dygnet, varje dag i veckan. Avgiften kommer att göras on-line när den har kontrollerat att de uppgifter som klienten korrekta.

I syfte att erbjuda sina kunder maximal säkerhet för betalningssystemet, Hellotickets använder som säker betalning plattform för onlinebetalningar Stripe. Dessutom Hellotickets integreras i sin webbplats Science sålla, ett anti-system bedrägeri, så att alla transaktioner som gjorts inom ramen för din webbplats är 100% säker.

Hellotickets förbehåller sig rätten att undanhålla alla transaktioner av säkerhetsskäl, samt att inte ge tillgång till produkter som köps. De drabbade kunder kommer att informeras. Även Hellotickets förbehåller sig rätten att avbryta en transaktion om det anses som inte kan verifieras de uppgifter som kunden.

Hellotickets ansvarar inte för förseningar i leveransen av order till följd av bristande tillstånd från betalningssystemet.

Leverans

Hellotickets kommer leverera biljetterna till kunden på den e-postadressen som angavs vid köptillfället, i enlighet med biljettypen som anskaffats, vilket beskrivs i följande avsnitt. Biljettyper:

PDF: du kommer att få biljetterna till din e-postadress och du måste skriva ut dem för att få tillträde till evenemanget.

QR-koder: de är koder som du laddar ner direkt till din telefon för att skannas så att du får tillträde till platsen. Biljetter med QR-koder kan inte skrivas ut.

Mobile Transfer: Dessa biljetter överförs via plattformen Mobile Transfer av Ticketmaster. Biljetterna är mobilanpassade, så för att få tillträde till evenemanget måste du visa dem i din telefon, och det är inte nödvändigt att skriva ut dem.

Flash Seats: Dessa biljetter hanteras av plattformen AXS Flash Seats. Detta är ett av de säkraste sättet att få tillträde till stadion. Tack vare denna innovativa metod för tillträde, kommer du kunna koppla biljetterna till ditt kreditkort, eller komma åt dem genom att ladda ner appen i USA.

Vid force majeure som fördröjer leveransen av produkten, kommer det att meddelas till kunden med förslaget från ett ungefärligt datum för leverans av produkten utan ansvar för Hellotickets. Som force majeure måste förstås som förhindrar order leverans förskyllan av endera parten, till exempel, som inte begränsning, strejk, krig, översvämning eller annan naturkatastrof.

För att undvika incidenter i leveransen, är det viktigt att fylla i formuläret med dina data korrekt. Det är obligatoriskt att fylla i rutan i samband med e-post. Hellotickets ansvarar inte för felleveranser på grund av bristande noggrannhet av de uppgifter som kunden.

Policy för inställda biljetter till evenemang

Om evenemanget äger rum och biljetten är giltig är det inte möjligt att avboka biljetterna även om det finns en restriktion som begränsar eller hindrar KUNDEN från att närvara på evenemanget.

Avbokningspolicy för turer och aktiviteter

För avbokning av en tur eller aktivitet gäller de avbokningsvillkor som specificeras i beskrivningen av aktiviteten och som anges på kvittot. Vi rekommenderar användaren att noggrant läsa informationen i aktivitetsbeskrivningen.

Obligatoriska hälsoåtgärder

För att få tillgång till ett evenemang, en tur eller aktivitet är det nödvändigt att följa de åtgärder som krävs enligt nationell lagstiftning eller som införts av arrangören av evenemanget, turen eller aktiviteten. Dessa kan inkludera: obligatorisk användning av masker, nyligen negativt Covid-test, bevis på fullständig vaccination etc.

Förseningar och ändringar i evenemangsdatumet

Om evenemanget skjuts upp eller datumet ändras kommer dina biljetter att gälla för det nya datumet. I dessa fall är det inte möjligt att avboka dina biljetter, eftersom arrangörerna av evenemanget uppfattar att evenemanget fortfarande kommer att äga rum.

Inställt evenemang eller ogiltiggjord biljett på grund av reducerad publikkapacitet

Om evenemanget ställs in utan nytt datum eller om biljetten blir ogiltig på grund av minskad kapacitet återbetalas hela beloppet som du betalade för biljetterna, förutom i de fall då evenemanget ställdes in eller kapaciteten minskade på grund av force majeure (en oförutsedd eller oundviklig yttre omständighet) eller restriktioner relaterade till covid, i vilket fall Hellotickets förbehåller sig rätten att inte återbetala de administrativa kostnaderna som specificeras när du gör betalningen.

Kundservice

Hello Tickets har en kundtjänst som nås på e-postadressen [email protected] och som du kan kontakta när som helst.

Immateriallrätt och industriell äganderätt

Hello Tickets SL garanterar KUNDEN att vara ägare av immateriella och industriella rättigheter på de sålda produkter och / eller, i förekommande fall, har det tillstånd som krävs för att kommersialisera dem genom sin webbplats.

Den KUNDEN samtycker att produkterna är föremål för rättigheter intellektuell och industriell egendom, som skall tillhöra Hello Tickets SL och / eller tredje part.

Förvärvet av produkter och surfa på webbplatsen för Hello Tickets SL kommer inte förstås som ett avstående, överföring, licens eller total eller partiell överföring till Kunden av de immateriella rättigheter som ägs av Hello Tickets SL eller, i dess mål, i tredje part som de motsvarar. Kunden kan inte i något fall ändra, utnyttja, reproducera, distribuera eller offentligt meddela webben, dess innehåll eller produkter som köps genom den, utan att först ha inhämtat uttryckligt tillstånd uttryckligen beviljas för detta ändamål Hello Tickets SL eller av tredje part vilka motsvarar.

Ändring av villkoren

Hello Tickets Sl förbehåller sig rätten att ändra detta avtal, när så bedöms lämpligt eller för att anpassa dessa texter lagstiftnings eller tekniska förändringar eller dess avtalsförhållande med tredje part. KUNDEN får korrekt information om sådana ändringar.

Partiell ogiltighet

Om någon del av dessa upphandlande villkor strider mot lagen och därför ogiltig, kommer detta inte att påverka övriga bestämmelser i enlighet med lagen. Parterna är överens om att omförhandla de delar av avtalsförhållanden som är ogiltigt och att införliva dem i resten av avtalsförhållanden.

Uteslutning av garantier och ansvar

Hello Tickets Sl ansvarar inte för förseningar eller fel som uppstår när det gäller tillgång, drift och driften av webbplatsen, eller dess produkter, liksom avbrotten, suspensioner eller fel av samma på grund av orsaker utanför Hello Tickets Sl, eller när den har sitt ursprung i skador av naturkatastrofer eller force majeure, eller extrem, såsom strejker, attacker eller dator intrång (datavirus som påverkar användarnas enheter) eller någon annan force majeure eller orsaka brådska tillfällighet.

Hellotickets förbehåller sig rätten att avbryta tillgång till sin webbplats www.hellotickets.se och / eller App, samt att någon eller hela innehållet som tillhandahålls via hemsidan, när som helst och utan föregående meddelande, vare sig av tekniska skäl, säkerhet, kontroll, underhåll eller någon typ av fel i telenät eller elförsörjning.

Hello Tickets Sl ansvarar inte i händelse av fel i tjänsten, fel eller någon annan orsak som inte har direkt kontroll, eller som har sitt ursprung i avsiktliga eller skyldiga handlingar användaren eller på grund av force majeure, eller kan hänföras till tredje part.

Kunden ska hålla Hello Tickets SL skadeslösa från allt ansvar som kan uppstå från krav från tredje part om intrång i de rättigheter som kan bli följden av deras prestanda.

Tillämplig lag:

Denna juridisk rådgivning styrs av spansk lag.

De intervenerande parterna förbinder sig att lösa godo eventuella skillnader som kan uppstå på de nuvarande villkoren. I händelse av att en uppgörelse i godo inte är möjlig, och om en tvist resultat, båda parter är överens, med uttrycklig upphävande av någon annan jurisdiktion som kan motsvara dem, och så länge som lagen tillåter, underkasta sig jurisdiktionen och jurisdiktion av parterna.